Jumat, 19 Agustus 2011

HOPEN DAT DE POLITIE IN ONDERWIJSINSTELLINGEN


De politie die werkzaam zijn in onderwijsinstellingen zijn niet verschoppelingen, ze hebben een verantwoordelijkheid om jonge agenten te leren om de betekenis van plicht en rol in de samenleving te begrijpen. Voor degenen die die werkzaam zijn in onderwijsinstellingen moeten de toewijding, integriteit, vermogen, en de mogelijkheid van academici zijn boven het gemiddelde. Werken in onderwijsinstellingen hebben een groot aantal gevolgen die geen eigendom zijn van ander personeel in de regionale, worden ze soms overweldigd door de last die niet kan worden gevoeld in gebieden andere agenten. Of het nu een kwestie van inkomen, familiale problemen, carrière problemen, of problemen met betrekking tot het gebruik van macht.
Voor degenen die werkzaam zijn in onderwijsinstellingen, de taak van het onderwijs en het opleiden en koesteren een morele verantwoordelijkheid boven alles. Want voor hen, zal de kwaliteit van gekwalificeerde studenten en professionals zeker brengen vernieuwing van de organisatorische dynamiek en zal zeker invloed hebben op de verandering in de politiecultuur. Daarom nodig door de politie die werkzaam zijn in onderwijsinstellingen is niet niets, maar respect voor zijn inspanningen in het produceren van kwaliteit van de resultaten en de kwaliteit van studenten. Het vonnis kan worden in de vorm van het hoofdkantoor van aandacht voor loopbaanontwikkeling in de toekomst, voor degenen die al gekwalificeerd voelden voor promotie kan worden gegeven een fatsoenlijke baan, en voor de ontwikkeling van kleuters kan worden gegeven eerste prioriteit voor scholen, want dat is de enige hoop voor hen om zich te wijden aan deze politie-organisatie.------------------------ >>>

Polisi yang bekerja di lembaga pendidikan (lemdik) bukanlah orang-orang buangan, mereka memiliki tanggung jawab untuk mendidik polisi-polisi muda agar mengerti arti tugas dan perannya dalam masyarakat. Untuk itu mereka yang bertugas di lemdik haruslah memiliki dedikasi, integritas, kapabilitas, serta kemampuan akademisi yang diatas rata-rata. Bekerja di lembaga pendidikan memiliki segudang konsekuensi yang tidak dimiliki oleh personel lain di kewilayahan, mereka terkadang diliputi beban yang mungkin tidak dirasakan polisi lain di wilayah. Apakah itu masalah penghasilan, masalah keluarga, masalah karier, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Bagi mereka yang bekerja di lemdik, tugas mengajar dan mendidik serta mengasuh merupakan tanggung jawab moral diatas segala-galanya. Karena bagi mereka, hasil mutu didik yang berkualitas dan profesional tentunya akan membawa pembaharuan bagi dinamika organisasi dan tentunya akan membawa dampak bagi perubahan kultur polisi. Oleh sebab itu yang dibutuhkan oleh polisi yang bekerja di lemdik bukanlah apa-apa selain penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan hasil didik yang bermutu dan berkualitas. Penghargaan itu mungkin dalam bentuk perhatian Mabes terhadap pengembangan karier ke depannya, bagi mereka yang dirasakan sudah memenuhi syarat untuk promosi mungkin dapat diberikan jabatan yang layak, dan bagi yang belum sekolah pengembangan mungkin dapat diberikan prioritas utama untuk sekolah, karena itulah harapan satu-satunya bagi mereka untuk mendedikasikan diri pada organisasi Polri ini.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar