Kamis, 18 Agustus 2011

VERDIENSTE SYSTEEM (Merit System)


Het is tijd om de politieorganisatie in het systeem van loopbaanbegeleiding personeel te hervormen. Een methode van coaching carrière dat ik wil wijzen op de verdienste systeem. Verdienste systeem is het systeem van de tewerkstelling en de bevordering van ambtenaren op de basis van het vermogen. Met de prestaties die, toen zijn carrière kunnen klimmen en groeien, en omgekeerd als er personeel dat niet kan uitvoeren zijn er verschillende stadia van verwerking.
De gevolgen van de toepassing van de verdienste systeem binnen een organisatie is een must bekwaamheidsnormen of benchmarks uitvoering prestaties hebben binnen de organisatie. uitvoering maatstaven waaraan moet worden voldaan door een medewerker in overeenstemming met de taken en verantwoordelijkheden.
Toepassing, een personeel moet weten in detail over zijn werk. Weet de taakomschrijving, taak-specificatie, het doelwit van zijn werk en hoe de beoordeling zal de prestaties. Van het circuit is een personeel zal weten hoe het werkt en hoe de beoordeling van de kwaliteit van leiderschap op de productiviteit prestaties.
Implementatie van de verdienste systeem kan bereiken transparantie in de carrière coaching. Anders zal een gezonde concurrentie tussen de medewerkers binnen de organisatie hebben, zodat er niet langer wilt of een hekel aan de indruk van het bevorderen van een personeel naar een positie in te nemen.


---------------------------- >>>
Sudah saatnya organisasi polisi melakukan pembenahan dalam sistem pembinaan karier personelnya. Salah satu metode pembinaan karier yang saya ingin kemukakan adalah merit system. Merit system adalah sistem kerja dan promosi pejabat berdasarkan penilaian kemampuan yang dimiliki personel tersebut. Dengan prestasi yang dibuat, maka kariernya bisa menanjak dan berkembang, dan sebaliknya apabila ada personel yang tidak bisa berprestasi maka ada beberapa tahap penanganannya.
Konsekuensi dari penerapan merit system dalam suatu organisasi adalah harus ada standard competence atau tolak ukur kinerja dalam organisasi tersebut. tolak ukur kinerja itu harus dipenuhi oleh seorang karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Aplikasinya, seorang personel harus tahu secara terperinci mengenai pekerjaannya. Tahu akan job descriptions, job specifications, target dari pekerjaannya dan bagaimana hasil penilaian akan kinerjanya. Dari rangkaian tersebut maka seorang personel akan tahu bagaimana kualitas kerjanya dan bagaimana penilaian pimpinan atas produktivitas kinerjanya.
Implementasi merit system dapat mewujudkan transparansi dalam pembinaan karier. selain itu akan terdapat kompetisi yang sehat diantara karyawan dalam organisasi tersebut, sehingga tidak akan ada lagi kesan like or dislike dalam mempromosikan seorang personel untuk menduduki suatu jabatan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar